Wybory do Parlamentu Studenckiego!

Wybory do Parlamentu Studenckiego!

Przewodniczący Komisji Wyborczej Parlamentu Studenckiego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2
Regulaminu Samorządu Studenckiego zarządza wybory do Parlamentu Studenckiego na dni 5-7 sierpnia 2021 r.

Podaje się harmonogram wyborów:

Zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu student staje się kandydatem jeśli prześle do komisji wyborczej
(komisjawyborcza@ps.uekat.pl) skan karty zgłoszeniowej wraz z co najmniej dziesięcioma kartami
poparcia.

Podstawa prawna: