Wybory do Parlamentu Studenckiego na kadencję 2022/2023

Przewodniczący Komisji Wyborczej Parlamentu Studenckiego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Samorządu Studenckiego zarządza wybory do Parlamentu Studenckiego w dniach 3-5 lipca 2022 r.

Harmonogram wyborów:

Zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu student staje się kandydatem, jeśli prześle do komisji wyborczej (komisjawyborcza@ps.uekat.pl) skan karty zgłoszeniowej wraz z co najmniej dziesięcioma kartami poparcia.

Podstawa prawna: