Wybory do Parlamentu Studenckiego na kadencję 2024/2025

  1. Przewodniczący Komisji Wyborczej Parlamentu Studenckiego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Samorządu Studenckiego zarządza wybory do Parlamentu Studenckiego w dniach 31.05 maja – 4 czerwca 2024 roku.

Harmonogram wyborów:

Zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu student staje się kandydatem, jeśli prześle do komisji wyborczej (komisjawyborcza@ps.uekat.pl) skan karty zgłoszeniowej wraz z co najmniej dziesięcioma kartami poparcia.

Karty zgłoszeniowe oraz karty poparcia zostaną dołączone poniżej 19 maja 2024 roku. Formularz do głosowania zostanie zamieszczony dnia 31 maja 2024 roku.

Karta zgłoszeniowa – https://forms.gle/omgyKpH5PPGubaw8A

Karta poparcia kandydata – https://forms.gle/xTiP6cJAUtaQKqmo9

Podstawa prawna: