Wybory do Rady Studentów filii w Rybniku na kadencję 2024/2025

Przewodniczący Komisji Wyborczej Parlamentu Studenckiego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studenckiego zarządza wybory do Rady Studentów filii w Rybniku w dniach 28.06 -01.07.2024 roku.

Harmonogram wyborów.

Zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu student staje się kandydatem, jeśli prześle do komisji wyborczej (komisjawyborcza@ps.uekat.pl) kartę zgłoszeniową wraz z co najmniej dziesięcioma kartami poparcia.

Karta zgłoszeniowa oraz karta poparcia zostaną opublikowane 19.06.2024r w poniższym wpisie.

 

Wybór kandydatów, głosowanie oraz poparcie dotyczy tylko i wyłącznie studentów filii w Rybniku!

Podstawa prawna:
1) Zarządzenie
2) Załącznik do zarządzenia