Wybory uzupełniające do Parlamentu Studenckiego!

Przewodniczący Komisji Wyborczej Parlamentu Studenckiego na podstawie  § 25 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Samorządu Studenckiego zarządza wybory uzupełniające do Parlamentu Studenckiego na dni 14-16 października 2021 r.

Podaje się harmonogram wyborów uzupełniających:

Zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu student staje się kandydatem, jeśli prześle do Komisji Wyborczej (komisjawyborcza@ps.uekat.pl) skan karty zgłoszeniowej wraz z co najmniej dziesięcioma kartami poparcia.

Podstawa prawna: