Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych

W miniony weekend członkowie nowo wybranego Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w XL Forum Uczelni Ekonomicznych, które odbyło się w Krakowie. Celem Zjazdu było dyskusja i podzielenie się wnioskami przedstawicieli wszystkich pięciu uczelni na temat ogólnouczelnianego projektów Transekonomik, Mosty Ekonomiczne oraz pierwszej edycji Testu Wiedzy Ekonomicznej. Dużo czasu zajął również temat wdrożenia Ustawy 2.0. Dotyczącej uczelni wyższych. Elementem spotkania była debata kandydatów na Przewodniczącego PSRP : Tomasza Zarębskiego oraz Dominika Leżańskiego.

W wyniku głosowania Kamil Leonik, członek prezydium ds. Współpracy i Rozwoju naszej uczelni został powołany do Komisji Rewizyjnej FUE.