Zjazd Forum Uczelni Technicznych

W dniach 27.02 – 01.03 odbył się I zjazd Forum Uczelni Technicznych w 2020 roku na Politechnice Opolskiej. 
Nasi delegaci podczas zjazdu uczestniczyli w wielu panelach dyskusyjnych, dotyczących wyborów rektorskich, czy współpracy samorządów studenckich z kołami naukowymi. Odbyły się również warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzania projektami, planowania swojego czasu i zespołu oraz wielopłaszczyznowej komunikacji i odpowiedniej motywacji.
 
W sobotę odbyła się Sesja Robocza, podczas której poruszone zostały tematy szkoleń ”Inżynier Lider Zespołu” oraz ”Inżynier Mistrz Pitchingu”, POLIgonu 2020, Konkursu Kół Naukowych KoKoN 2020 oraz Gali Środowiska Studenckiego FUT 2020.
 
Jednoczenie zjazd w Opolu był naszym trzecim zjazdem, co oznacza, ze Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nabył prawo głosu
 
Dziękujemy Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej za fantastycznie zorganizowany zjazd, ciekawe warsztaty i szkolenia oraz świetną atmosferę!