Transekonomik

„Transekonomik” jest to program semestralnej wymiany studenckiej między pięcioma Uczelniami Ekonomicznymi w Polsce. Studenci spędzają w trakcie wymiany jeden semestr studiów na Uczelni Partnerskiej. Program realizowany jest w oparciu o indywidualną ścieżkę studiów. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS, obowiązkowa jest realizacja … Czytaj dalej Transekonomik