Transekonomik

„Transekonomik” jest to program semestralnej wymiany studenckiej między pięcioma Uczelniami Ekonomicznymi w Polsce. Studenci spędzają w trakcie wymiany jeden semestr studiów na Uczelni Partnerskiej. Program realizowany jest w oparciu o indywidualną ścieżkę studiów. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS, obowiązkowa jest realizacja przedmiotów zgodnych ze standardami kształcenia w uczelni macierzystej.

 

Wybór uczelni:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Warunki uczestnictwa

W programie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych.

– Studenci studiów pierwszego stopnia – nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów. W rekrutacji nie mogą brać udziału studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia.

– Studenci studiów drugiego stopnia – nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów.

 

Terminy

Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku w miesiącach: grudzień – na semestr letni i maj – na semestr zimowy.

 

Opłaty

– Studenci bezpłatnych kierunków studiów stacjonarnych mogą uczestniczyć w projekcie bezpłatnie.

– Studenci płatnych kierunków studiów stacjonarnych (np. anglojęzyczne kierunki studiów, takich jak International Business) pokrywają opłaty za studiowanie na swojej na uczelni macierzystej.

– Pobieranie opłat, np. za korzystanie z biblioteki, laboratoriów itp., jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów uczelni przyjmującej.

 

Zakwaterowanie

– Uczelnia przyjmująca zapewnia studentom uczelni partnerskiej możliwość korzystania z zakwaterowania w domu akademickim. Opłaty związane z zakwaterowaniem pokrywa uczelnia przyjmująca.

 

Stypendia 

– Studenci uczestniczący w wymianie nie tracą prawa do otrzymywania przyznanych im stypendiów, ani do ubiegania się o nie na własnej uczelni macierzystej.

 

Najważniejsze informacje dla przyjezdnych:

1. Student przyjeżdżający pozostaje studentem uczelni macierzystej oraz ma obowiązek posługiwania się legitymacją wydaną przez swoją Uczelnię.

2. Studenta przyjeżdżającego obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.

3. Każdy student, który będzie odbywać wymianę na naszej Uczelni może liczyć na opiekę i pomoc koleżeńską ze strony członków Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące projektu skontaktuj się z koordynatorem, który z uśmiechem na ustach na nie odpowie!

Damian Moćko

e-mail: transekonomik@ps.uekat.pl

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

PARLAMENT STUDENCKI

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16