Transekonomik

„Transekonomik” to program wymiany studenckiej między pięcioma Uczelniami Ekonomicznymi zrzeszonymi w ramach Forum Uczelni Ekonomicznych. Studenci spędzają w trakcie wymiany jeden bądź dwa semestry studiów na uczelni partnerskiej. Do każdego miasta (Krakowa, Wrocławia, Warszawy bądź Poznania) mogą wyjechać po 2 osoby z uczelni wysyłającej. Program realizowany jest w oparciu o indywidualną ścieżkę studiów. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie minimum 30 punktów ECTS, obowiązkowa jest realizacja przedmiotów zgodnych ze standardami kształcenia w uczelni macierzystej.

 

Wybór uczelni:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

Rekrutacja:

 • Rekrutacja do programu przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie należy wypełnić formularz rekrutacyjny online oraz formularz zgłoszeniowy w formie papierowej (do pobrania poniżej), oraz dostarczyć go do koordynatora projektu z ramienia Parlamentu Studenckiego.
 • Po pozytywnym przejściu do II etapu, należy wypełnić oraz dostarczyć na uczelnię macierzystą porozumienie o programie studiów, opierające się na systemie punktów ECTS. Będzie ono podstawą do realizacji indywidualnej ścieżki edukacyjnej w czasie wyjazdu.
 

Warunki uczestnictwa:

 • W programie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych.
 • Studenci studiów pierwszego stopnia – nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów. W rekrutacji nie mogą brać udziału studenci ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia.
 • Studenci studiów drugiego stopnia – nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów.

 

Terminy:

 • I etap aktualnej rekrutacji: 12.04.23 – 19.04.23 – rekrutacja (formularz rekrutacyjny i zgłoszeniowy)
 • II etap aktualnej rekrutacji: 25.04.23 – 28.04.23 – doniesienie porozumienia o programie studiów

 

Opłaty:

 • Studenci bezpłatnych kierunków studiów stacjonarnych mogą uczestniczyć w projekcie bezpłatnie.
 • Studenci płatnych kierunków studiów stacjonarnych (np. anglojęzyczne kierunki studiów, takich jak International Business) pokrywają opłaty za studiowanie na swojej na uczelni macierzystej.
 • Pobieranie opłat, np. za korzystanie z biblioteki, laboratoriów itp., jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów uczelni przyjmującej.

 

Zakwaterowanie:

 • Uczelnia przyjmująca zapewnia studentom uczelni partnerskiej możliwość bezpłatnego korzystania z zakwaterowania w domu akademickim – wszystkie opłaty związane z zakwaterowaniem pokrywa uczelnia przyjmująca.

 

Stypendia:

 • Studenci uczestniczący w wymianie nie tracą prawa do otrzymywania przyznanych im stypendiów, ani do ubiegania się o nie na własnej uczelni macierzystej.

 

Najważniejsze informacje dla studentów przyjeżdżających:

 • Student przyjeżdżający pozostaje studentem uczelni macierzystej oraz ma obowiązek posługiwania się legitymacją wydaną przez swoją Uczelnię.
 • Studenta przyjeżdżającego obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 • Każdy student, który będzie odbywać wymianę na naszej Uczelni może liczyć na opiekę i pomoc koleżeńską ze strony członków Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące projektu skontaktuj się z koordynatorem, który z przyjemnością na nie odpowie!

Damian Moćko

e-mail: transekonomik@ps.uekat.pl

Wszystkie załączniki niezbędne do rekrutacji do programu:

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

Parlament Studencki

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16