Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta doradza w sprawach związanych z przestrzeganiem przez pracowników Uczelni praw studenta zawartych w Ustawie, statucie Uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych. Jeśli masz problem w załatwieniu jakiejś sprawy w dziekanacie, sądzisz, że zostałeś źle potraktowany przez wykładowcę bądź chciałbyś się dowiedzieć, czy można jakoś pomóc w Twojej sprawie związanej z uczelnią, Rzecznik Praw Studenta odpowie na Twoje pytania. Rzecznik jest także opiekunem Pełnomocników Wydziałów.

Obowiązki:

  • doradzanie w sprawach związanych z przestrzeganiem praw studenta zawartych w Ustawie, statucie uczelni, regulaminie studiów i innych aktach prawnych
  • interwencja w przypadku łamania praw studenta
  • prowadzenie szkoleń z zakresu praw i obowiązków studentów
  • pomoc studentom w osobistych sprawach związanych ze studiowaniem i uczelni

 

KONTAKT:

 

Marcin Wieczorek

e-mail: marcin.wieczorek@ps.uekat.pl

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ps@ue.katowice.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

PARLAMENT STUDENCKI

Kontakt
ps@ue.katowice.pl
32 257 72 16