Organizacje, koła, zespoły

AIESEC

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

W Polsce, od ponad 45 lat rozwijają w  młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.

Docierają do 15 największych ośrodków akademickich w Polsce, gdzie za pośrednictwem realizowanych w  zespołach inicjatyw kreujemy liderów, którzy w odpowiedzialny sposób wpływają na swoje lokalne otoczenie.

Akademicki Związek Sportowy (AZS)

Akademicki Związek Sportowy Katowice jest największą jednostką zajmującą się sportem akademickim w Województwie Śląskim. Corocznie organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń sportowych skierowanych do studentów naszego regionu, jak również zawody o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice

AEGEE to jedna z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich działających w Europie. Powstała w 1985 roku w Paryżu. AEGEE jest organizacją pozarządową, politycznie niezależną i apartyjną. Nie posiada poziomu narodowego, nad oddziałami lokalnymi znajduje się szczebel europejski. Jest otwarta na studentów i młodych ludzi ze wszystkich środowisk, wydziałów i kierunków.

Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID)

Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”

Zrzesza młodzież akademicka, pracowników naukowo – dydaktycznych i absolwentów uczelni górnoslaskich pragnacych realizować w życiu publicznym wartosci i zasady zawarte w społecznej nauce Koscioła Katolickiego. Zwiazek pragnie służyć swoim członkom w realizacji ich indywidualnych inicjatyw skierowanych ku dobru wspólnoty akademickiej i całego społeczeństwa.

Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją studencką z 37-letnią historią działającą w duchu patriotycznym. Tworzą ją młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni i niezaspokojonej ciekawości świata. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa.

Organizacja Studencka International Student Organization

University of Economics in Katowice International Student Organization (UE Katowice ISO) jest organizacja studencką działającą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jej główny cel opiera się na wspieraniu procesu internacjonalizacji uczelni poprzez budowanie relacji z obcokrajowcami.

UE Katowice ISO jest skierowany w szczególności do długoterminowych studentów z krajów Europy Wschodniej, a także długoterminowych studentów anglojęzycznych.

Organizacja Studencka „Paneuropa”

Organizacja została założona w 2000 roku przez dwójkę studentów – Olę i Szymona. To oni stworzyli coś, dzięki czemu studenci mają możliwość spełniania swoich pasji oraz poznania świata biznesu już od pierwszego roku studiów! Przez te lata działalności zorganizowane zostało ponad 120 projektów, w tym zarówno wewnętrzne, jak i te skierowane do wszystkich chętnych studentów naszej Alma Mater. Ich działania bazują na wartościach: rozwój, otwartość, zespół oraz pozytywna energia. Te aspekty przyświecają nam podczas pracy, a Nasza misja to „Stań się gwiazdą w szarym tłumie!

 

Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skupia studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Głównym powodem, dla którego powstała ta organizacja jest integracja osób niepełnosprawnych na Uczelni oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych

Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw „InPuls”

Zgodnie z podpisanym z Założycielami Organizacji w dniu 28 lutego 2011r. Oświadczeniu o warunkach wznowienia działalności , wyboru nowych władz Organizacji oraz wznowienia jej operacyjnej działalności dokonało Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W związku z powyższym, działania Organizacji InPuls są zgodne z założeniami i programem Oddziału Forum Młodych PKPP Lewiatan w Katowicach. W działaniach tych, Organizacja InPuls będzie ściśle współpracować z Kołem Naukowym Przedsiębiorczości Ad_Venture, którego partnerem strategicznym jest Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC)

Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Swoimi działaniami inspirujemy, edukujemy oraz motywujemy młodych ludzi pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

ps@ue.katowice.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

PARLAMENT STUDENCKI

Kontakt
ps@ue.katowice.pl
32 257 72 16