Organizacje, koła, zespoły

AIESEC

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

W Polsce, od ponad 45 lat rozwijają w  młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.

Docierają do 15 największych ośrodków akademickich w Polsce, gdzie za pośrednictwem realizowanych w  zespołach inicjatyw kreujemy liderów, którzy w odpowiedzialny sposób wpływają na swoje lokalne otoczenie.

Akademicki Związek Sportowy (AZS)

Akademicki Związek Sportowy Katowice jest największą jednostką zajmującą się sportem akademickim w Województwie Śląskim. Corocznie organizujemy kilkadziesiąt wydarzeń sportowych skierowanych do studentów naszego regionu, jak również zawody o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID)

Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”

Zrzesza młodzież akademicka, pracowników naukowo – dydaktycznych i absolwentów uczelni górnoslaskich pragnacych realizować w życiu publicznym wartosci i zasady zawarte w społecznej nauce Koscioła Katolickiego. Zwiazek pragnie służyć swoim członkom w realizacji ich indywidualnych inicjatyw skierowanych ku dobru wspólnoty akademickiej i całego społeczeństwa.

Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)

Niezależne Zrzeszenie Studentów jest organizacją studencką z 37-letnią historią działającą w duchu patriotycznym. Tworzą ją młodzi ludzie o nieprzeciętnej wyobraźni i niezaspokojonej ciekawości świata. Dzięki swoim działaniom NZS wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów, a gdy jest to potrzebne, również walczy o ich prawa.

Organizacja Studencka „Paneuropa”

Organizacja została założona w 2000 roku przez dwójkę studentów – Olę i Szymona. To oni stworzyli coś, dzięki czemu studenci mają możliwość spełniania swoich pasji oraz poznania świata biznesu już od pierwszego roku studiów! Przez te lata działalności zorganizowane zostało ponad 120 projektów, w tym zarówno wewnętrzne, jak i te skierowane do wszystkich chętnych studentów naszej Alma Mater. Ich działania bazują na wartościach: rozwój, otwartość, zespół oraz pozytywna energia. Te aspekty przyświecają nam podczas pracy, a Nasza misja to „Stań się gwiazdą w szarym tłumie!

 

Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skupia studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Głównym powodem, dla którego powstała ta organizacja jest integracja osób niepełnosprawnych na Uczelni oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych

Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC)

Misją Studenckiego Forum Business Centre Club jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych Polaków. Swoimi działaniami inspirujemy, edukujemy oraz motywujemy młodych ludzi pokazując, że aktywność, odwaga i własna inicjatywa są drogą do osiągnięcia sukcesu.

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

Parlament Studencki

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16