Wybory do Rady Studentów filii w Rybniku

Przewodniczący Komisji Wyborczej Parlamentu Studenckiego na podstawie § 25 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studenckiego zarządza wybory do Rady Studentów filii w Rybniku w dniach 03-07 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu student staje się kandydatem, jeśli prześle do komisji wyborczej (komisjawyborcza@ps.uekat.pl) kartę zgłoszeniową wraz z co najmniej dziesięcioma kartami poparcia.

Karta zgłoszeniowa –  https://forms.gle/a4CE5Z9acdZgtpS68

Karta poparcia kandydata – https://forms.gle/1JqbAVz8Pg5iPEnd7

 
 
Wybór kandydatów, głosowanie oraz poparcie dotyczy tylko i wyłącznie studentów filii w Rybniku!
 
 

Podstawa prawna: