Kredyt studencki

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)
oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 roku
rozpoczęło funkcjonowanie nowego systemu kredytów studenckich !
 
Nowy system kredytów studenckich funkcjonuje od 1 stycznia 2019.
Jak dotychczas, kredyt udzielany jest na okres studiów a rozpoczęcie jego spłaty zaczyna się dwa lata po ukończeniu studiów na dogodnych warunkach przy najmniejszej możliwej wysokości oprocentowania.
 
Najważniejsze zmiany w zakresie udzielania kredytów :
 
– zwiększono granicę wieku, do którego studenci mogą ubiegać się o kredyt :
  • do 30 lat dla studentów I oraz II stopnia,
  • do 35 lat dla doktorantów,
 
– o kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok, w dowolnym jego okresie. Dotychczas były to wyznaczone miesiące,
 
– wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wnioski przez bank, w tym że w przypadku złożonych wniosków do dnia 28 lutego 2019 roku, banki mają czas do 30 kwietnia 2019 (konieczność dostosowania systemów instytucji kredytujących do nowych przepisów ),
 
– wprowadzona możliwość składania wniosku o kredyt studencki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej instytucji kredytującej,
 
– wprowadzono analogiczny sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy do sposobu liczenia dochodu w przypadku stypendium socjalnego,
 
– część kwestii związanych z udzielaniem kredytu np. sposób aneksowania umowy czy sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty, będą uregulowane bezpośrednio w umowie kredytowej,
 
W poniżej wymienionych instytucjach można składać wnioski :
  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
 
Do wniosku o udzielenie kredytu studenckiego należy załączyć :
-oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 
-zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 
-dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.
 
We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.
 
 
Jeżeli zastanawiasz się nad wzięciem kredytu studenckiego zawsze możesz napisać do Nas !
Nasz pion dydaktyczny w składzie, którzy pomogą Ci w wybraniu odpowiedniej decyzji :
 

Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Edukacji
Kamil Kalisiak
e-mail: kamil.kalisiak@ps.uekat.pl

Rzecznik Praw Studenta
Aleksandra Klębowska
e-mail: aleksandra.klebowska@ps.uekat.pl

Pełnomocnik wydziału Ekonomii
Kamil Dziewięcki
e-mail: kamil.dziewiecki@ps.uekat.pl

Pełnomocnik wydziału Finansów i Ubezpieczeń
Martyna Mecner
e-mail: martyna.mecner@ps.uekat.pl
Pełnomocnik wydziału Zarządzania
Daniel Nowak
e-mail: daniel.nowak@ps.uekat.pl

Pełnomocnik wydziału Informatyki i Komunikacji
Patryk Holik
e-mail: patryk.holik@ps.uekat.pl

Źródła :
 
 
 
Przygotował :
 
Członek Prezydium ds. Dydaktyki i Edukacji
Kamil Kalisiak
email: kamil.kalisiak@ps.uekat.pl

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

PARLAMENT STUDENCKI

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16