Kredyt studencki

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245)
oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 roku
rozpoczęło funkcjonowanie nowego systemu kredytów studenckich !
 
Nowy system kredytów studenckich funkcjonuje od 1 stycznia 2019.
Jak dotychczas, kredyt udzielany jest na okres studiów a rozpoczęcie jego spłaty zaczyna się dwa lata po ukończeniu studiów na dogodnych warunkach przy najmniejszej możliwej wysokości oprocentowania.
 
Najważniejsze zmiany w zakresie udzielania kredytów :
 
– zwiększono granicę wieku, do którego studenci mogą ubiegać się o kredyt :
  • do 30 lat dla studentów I oraz II stopnia,
  • do 35 lat dla doktorantów,
 
– o kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok, w dowolnym jego okresie. Dotychczas były to wyznaczone miesiące,
 
– wprowadzona możliwość składania wniosku o kredyt studencki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej instytucji kredytującej,
 
– wprowadzono analogiczny sposób obliczania dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy do sposobu liczenia dochodu w przypadku stypendium socjalnego,
 
– część kwestii związanych z udzielaniem kredytu np. sposób aneksowania umowy czy sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty, będą uregulowane bezpośrednio w umowie kredytowej,
 
W poniżej wymienionych instytucjach można składać wnioski :
  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
 
Do wniosku o udzielenie kredytu studenckiego należy załączyć :
-oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 
-zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 
-dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.
 
We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 zł.
 
 
Jeżeli zastanawiasz się nad wzięciem kredytu studenckiego zawsze możesz napisać do Nas!
 

Członkini Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
Arleta Tryka
e-mail: arleta.tryka@ps.uekat.pl

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

parlament@uekat.pl

ul. Bogucicka 14 / pok. 217F

32 257 72 16

Parlament Studencki

Kontakt
parlament@uekat.pl
32 257 72 16