Studenci w organach uczelni

Studenci naszej uczelni mają swój głos w najważniejszych decyzjach dotyczących zarówno całej uczelni, jak i interesów indywidualnych studentów.

Senat

 • Mateusz Barczyk
 • Kamil Kopeć
 • Dorota Gurgul
 • Łukasz Krupa
 • Maciej Wojtuszek
 • Dominika Kulczycka

Senacka Komisja ds. Rozwoju Uniwersytetu

 • Mateusz Barczyk
 • Dorota Gurgul
 • Kamil Kopeć

Senacka Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

 • Mateusz Barczyk

Senacka Komisja ds. Programów Nauczania

 • Łukasz Krupa
 • Dominika Kulczycka
 • Maciej Wojtuszek

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • Mateusz Barczyk
 • Dorota Gurgul
 • Kamil Kopeć
 • Łukasz Krupa

Rada Wydziału Ekonomii

 • Dominika Kulczycka
 • Łukasz Krupa
 • Marcin Król
 • Kinga Gebauer
 • Paulina Rapacz
 • Kamil Dziewięcki
 • Angelika Mrozek
 • Magda Kulczycka
 • Marta Pałandziuch
 • Anna Pluta
 • Konrad Mrozowicz

Rada Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

 • Paulina Garasińska
 • Mateusz Barczyk
 • Bogdan Matyja
 • Jakub Kliś
 • Adrianna Plinta
 • Kamil Głębocki
 • Krzysztof Żołyniak
 • Bartosz Krawczyk
 • Paweł Słomka
 • Dorota Gurgul

Rada Wydziału Informatyki i Komunikacji

 • Justyna Parys
 • Kamil Kopeć
 • Daria Tandos
 • Adam Duraj
 • Martyna Pasieka
 • Mateusz Bałwas

Rada Wydziału Zarządzania

 • Michał Pięciorek
 • Roksana Świgut
 • Grzegorz Markowski
 • Paweł Kopiec
 • Szymon Kik
 • Dawid Bluszcz
 • Alex Linek
 • Jakub Cyl
 • Bartosz Bodziony
 • Christopher Broniewski
 • Magdalena Buhl
 • Kinga Dziki
 • Maciej Wojtuszek
 • Alicja Mazur

Rzecznik Praw Studenta

 • Anna Pluta

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 • Mateusz Barczyk

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • Katarzyna Licznar
 • Michał Skowron
 • Bartłomiej Dyr
 • Kajetan Mazur
 • Aleksandra Wybrańczyk
 • Martyna Pasieka
 • Agata Zaborowaska
 • Agnieszka Strzeszewska

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • Adam Duraj
 • Szymon Kik
 • Grzegorz Markowski
 • Bogdan Matyja
 • Martyna Pasieka
 • Paulina Rapacz
 • Angelika Mrozek
 • Ewa Sznurek
 • Julia Kopeć

Rada Biblioteczna

 • Bogdan Matyja

Komisja Stypendialna Wydziału Ekonomii

 • Klaudia Przyczyna
 • Michał Pięciorek
 • Szymon Kik

Komisja Stypendialna Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

 • Grzegorz Markowski
 • Dominika Kulczycka
 • Marcin Król

Komisja Stypendialna Wydziału Informatyki i Komunikacji

 • Bogdan Matyja
 • Kinga Gebauer
 • Anna Pluta

Komisja Stypendialna Wydziału Zarządzania

 • Adam Duraj
 • Paulina Garasińska
 • Martyna Pasieka

Odwoławcza Komisja Stypendialna

 • Mateusz Barczyk
 • Dorota Gurgul
 • Kamil Kopeć

Komisja ds. Jakości Wydziału Ekonomii

 • Anna Pluta
 • Kinga Gebauer

Komisja ds. Jakości Wydziału FiU

 • Paulina Garasińska

Komisja ds. Jakości Wydziału Informatyki i Komunikacji

 • Justyna Parys
 • Martyna Pasieka

Komisja ds. Jakości Wydziału Zarządzania

 • Szymon Kik
 • Michał Pięciorek

Komisja Wyborcza do Rady Mieszkańców Domów Studenckich

 • Klaudia Przyczyna
 • Paulina Rapacz
 • Magdalena Buhl

Pełnomocnik ds. Domów Studenckich

 • Dawid Bluszcz

Zastępca Pełnomocnika ds. Domów Studenckich

 • Paulina Rapacz

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Szymon Kik

Pełnomocnik ds. Transekonomika

 • Szymon Kik

Komisja przy Parlamencie Studenckim

 • Angelika Mrozek
Posted in: