Dni rektorskie w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024

Drodzy Studenci!

Na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek, wyraził zgodę na dni rektorskie w dniach:

– 06.10 (piątek)

– 31.10 (wtorek)

– 02.11 (czwartek)

 

Obowiązują one wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach I i Il stopnia wraz z filią w Rybniku.