Stypendia 2020/2021

Drodzy studenci!

W dniu 27 lipca br. przewodniczący Parlamentu Studenckiego odbył spotkanie z prorektorem ds. Edukacji i Internacjonalizacji w sprawie wysokości stypendiów na rok 2020/21.
Wynegocjowane zostały kwoty przedstawione poniżej:

 • Stypendium socjalne
  1000 zł – dochód na jednego członka rodziny
  Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.
 • Zapomoga
  – minimalna wysokość zapomogi – 200 zł
  – maksymalna wysokość zapomogi – 1200 zł

  W szczególnych przypadkach zapomoga może zostać podwyższona maksymalnie do 2000 zł – za zgodą Dziekana.

 • Stypendium rektora – informacja już niebawem!

 
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów, niezależnie od roku studiów wnioskującego, należy złożyć od 1 września 2020 roku do 20 października 2020 roku.
 
Wnioski o zapomogę można składać od 1 września 2020 roku.

Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium rektora na dwóch różnych kierunkach będą przypisani do kierunku, na którym zajmują wyższą pozycję na liście rankingowej.

Stypendium rektora otrzymuje 6% liczby studentów każdego kierunku. Liczba studentów będzie liczbą całkowitą, obliczoną z pominięciem miejsc po przecinku.