XLII Zjazd FUE

W ubiegły weekend (15-17.02) odbył się XLII Zjazd Forum Uczelni Ekonomicznych, którego gospodarzem był Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W Zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Parlamentów pięciu miast: Katowic, Warszawy, Wrocławia, Poznania oraz Krakowa.

Obrady zostały otwarte przez JM Rektora Roberta Tomanka, prof. UE, a celami spotkania było omówienie wspólnych projektów takich jak Transekonomik, Mosty Ekonomiczne i Test Wiedzy Ekonomicznej. Odbyła się także dyskusja związana ze strukturami samorządów Studenckich oraz powstaniem instytucji posiadającej osobowość prawną FUE.

Przewodniczący samorządów otrzymali grę Monopoly w wersji „FUEpoly”, która nawiązuje do naszej komisji branżowej, a znajdują się w niej miasta, miejsca szczególne dla studentów oraz trzy projekty FUE.

W imieniu Parlamentu Studenckiego w Katowicach dziękujemy wszystkim delegatom za uczestnictwo w obradach i do zobaczenia na Konferencji Polskich Uczelni Ekonomicznych w kwietniu w Warszawie.