Zarządzenie Rektora – Funkcjonowanie Uczelni od 19.10.2020

Drodzy studenci,

W związku z rosnącą liczbą potwierdzonych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w całym kraju, a także mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo społeczności akademickiej, podjęta została decyzja o przejściu z dniem 19 października 2020 r. do odwołania na kształcenie w formie zdalnej na studiach anglojęzycznych pierwszego i drugiego stopnia oraz w ramach wymiany międzynarodowej, jak również na studiach doktoranckich, w Szkole Doktorskiej oraz na studiach podyplomowych.

Tekst zarządzenia
Zarządzenie 129/20